Số hiệu: 10/2012/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2012
Ngày hiệu lực: 01/05/2013
Số công báo: Từ số 475 đến số 476
Tải về:         Tải bản tiếng Việt             Tải bản tiếng Anh