Số hiệu: 92/2015/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Số công báo: Từ số 1251 đến số 1252
Tải về:        Tải bản tiếng Việt         Tải bản tiếng Anh