Số hiệu: 101/2015/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 27/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Số công báo: Từ số 1271 đến số 1272
Tải về:         Tải bản tiếng Việt           Tải bản tiếng Anh