Gỡ rối việc người thế chấp giấy tờ xe tại ngân hàng khi tham gia giao thông Sep15

Gỡ rối việc người thế chấp giấy tờ xe tại ngân hàng khi tham gia giao thông

Thực hiện chỉ đạo Công văn 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 7000/NHNN-PC ngày 31/8/2017 hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế ...

Read More
Người đi bộ bị xử lý thế nào khi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ? Dec01

Người đi bộ bị xử lý thế nào khi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ?

  Người đi bộ bị xử lý thế nào khi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ? Mặc dù những quy tắc an toàn giao thông đường bộ và chế tài xử lý đã được quy định từ lâu nhưng thực tế không phải ai cũng biết. Có nhiều trường hợp ...

Read More
Không dùng gầm cầu làm nơi ở, kinh doanh  Dec04

Không dùng gầm cầu làm nơi ở, kinh doanh 

Không dùng gầm cầu làm nơi ở, kinh doanh  Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số đi...

Read More