Người vi phạm giao thông không bị tước trọn quyền giấy phép lái xe tích hợp Dec04

Người vi phạm giao thông không bị tước trọn quyền giấy phép lái xe tích hợp

Người vi phạm giao thông không bị tước trọn quyền giấy phép lái xe tích hợp Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông ...

Read More
TP.HCM ban hành quy định mới về tách thửa đất Dec11

TP.HCM ban hành quy định mới về tách thửa đất

Ngày 5.12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến ký Quyết định số 60 thay thế Quyết định 33/2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP. ...

Read More