ĐẤT ĐAI

 

  • Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Tư vấn về bồi thường giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp bị thu hồi quyền sử dụng đất.
  • Tư vấn thủ tục khiếu kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai.
  • Tư vấn thủ tục hành chính liên quan đất đai, nhà ở.