Nhân sự

Lê Nguyễn Thế Hưng
Lê Nguyễn Thế Hưng

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Lĩnh vực chuyên môn: Thuế, bất động sản, hình sự, lao động, xử lý nợ, doanh nghiệp, thương mại, logistics và giải quyết tranh chấp.

Email: hung.le@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 273 747

Lê Tiến Mạnh
Lê Tiến Mạnh
Luật sư
 
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hình sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập, sở hữu trí tuệ, lao động và giải quyết tranh chấp.
 
Email: manh.le@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 273 747
Mai Thị Thủy
Mai Thị Thủy
Luật sư
 
Lĩnh vực chuyên môn: Logistics, doanh nghiệp, thương mại, bất động sản và giải quyết tranh chấp.
 
Tel: (+84) 28 38 273 747
Nguyễn Thị Uyên Chi
Nguyễn Thị Uyên Chi
Cố vấn
 
Lĩnh vực chuyên môn: Thuế, tài chính doanh nghiệp và ngân hàng.
 
Email: chi.nguyen@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 273 747
Huỳnh Nhật Minh
Huỳnh Nhật Minh
Cố vấn
 
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, bất động sản và công nghệ thông tin.
 
Email: huynhnhatminh@gmail.com
Tel: (+84) 28 38 273 747
Nguyễn Trường Ngọc
Nguyễn Trường Ngọc
Cố vấn
 
Lĩnh vực chuyên môn: Hình sự, luật Quốc tế, Hợp đồng, Bất động sản, Tài chính, Dân sự.
 
Tel: (+84) 28 38 273 747
Nguyễn Phước Đức
Nguyễn Phước Đức
Cố vấn
 
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hành chính, thuế, doanh nghiệp và đất đai.
 
Tel: (+84) 28 38 273 747