Nhân sự

Lê Nguyễn Thế Hưng
Lê Nguyễn Thế Hưng

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Lĩnh vực chuyên môn: 

Thuế, bất động sản, hình sự, lao động, xử lý nợ, doanh nghiệp, thương mại, logistics..

- Quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

- Giải quyết tranh chấp.

Email: hung.le@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Lê Tiến Mạnh
Lê Tiến Mạnh
Luật sư
 
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hình sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập, sở hữu trí tuệ, lao động và giải quyết tranh chấp.
 
Email: manh.le@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 36 18 18
Mai Thị Thủy
Mai Thị Thủy
Luật sư
 
Lĩnh vực chuyên môn: Logistics, doanh nghiệp, thương mại, bất động sản và giải quyết tranh chấp.
 
Tel: (+84) 28 38 36 18 18
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Doanh nghiệp, Dân sự, lao động và giải quyết tranh chấp, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập.

 

Email: info@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

 

Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt

Luật sư

 

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập.

 

Email: info@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Nguyễn Thị Uyên Chi
Nguyễn Thị Uyên Chi

Cố vấn

Lĩnh vực chuyên môn: Thuế, tài chính doanh nghiệp và ngân hàng.

Email: chi.nguyen@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

 

Huỳnh Nhật Minh
Huỳnh Nhật Minh

Cố vấn

 

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, bất động sản và công nghệ thông tin.

 

Email: info@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

 

Nguyễn Kim Hải
Nguyễn Kim Hải

Cố vấn

Lĩnh vực chuyên môn: Thuế, tài chính doanh nghiệp và ngân hàng.

Email: info@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Nguyễn Trường Ngọc
Nguyễn Trường Ngọc
Cố vấn
 
Lĩnh vực chuyên môn: Hình sự, luật Quốc tế, Hợp đồng, Bất động sản, Tài chính, Dân sự.
 
Tel: (+84) 28 38 36 18 18
Nguyễn Phước Đức
Nguyễn Phước Đức
Cố vấn
 
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hành chính, thuế, doanh nghiệp và đất đai.
 
Tel: (+84) 28 38 36 18 18