Nhân sự

Lê Nguyễn Thế Hưng
Lê Nguyễn Thế Hưng
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành
 
Lĩnh vực chuyên môn: Thuế, bất động sản, hình sự, lao động, xử lý nợ, doanh nghiệp, thương mại, logistics và giải quyết tranh chấp.
 
Tel: (+84) 28 38 273 747
Hoàng Thị Thu Dung
Hoàng Thị Thu Dung
Luật sư thành viên
 
Lĩnh vực chuyên môn: Logistics, đầu tư, tài chính, bất động sản, doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp.
 
Tel: (+84) 28 38 273 747
Mai Thị Thủy
Mai Thị Thủy
Luật sư
 
Lĩnh vực chuyên môn: Logistics, doanh nghiệp, thương mại, bất động sản và giải quyết tranh chấp.
 
Tel: (+84) 28 38 273 747
Nguyễn Trường Ngọc
Nguyễn Trường Ngọc
Cố vấn
 
Lĩnh vực chuyên môn: Hình sự, luật Quốc tế, Hợp đồng, Bất động sản, Tài chính, Dân sự.
 
Tel: (+84) 28 38 273 747
Nguyễn Phước Đức
Nguyễn Phước Đức
Cố vấn
 
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hành chính, thuế, doanh nghiệp và đất đai.
 
Tel: (+84) 28 38 273 747