NHỜ NGƯỜI KHÁC TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN ĐƯỢC KHÔNG?

Căn cứ theo khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định :

“Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính”

Trong thực tế thì không chỉ riêng hộ tịch mà còn có rất nhiều giấy tờ và hồ sơ chúng ta cần thiết phải xin trích lục như : Ghi chú ly hôn, Giấy tờ đất, hồ sơ hành chính bên cạnh những loại trích lục khai sinh, khai tử, và kết hôn.

Như vậy trích lục có thể được hiểu như là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại bản sao các giấy tờ và các thông tin của cá nhân có yêu cầu. Bản sao trích lục có giá trị ngang với bản chính.

Căn cứ Điều 63 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký:

Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.”

Theo đó, khi bị mất, rách giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, cá nhân có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà trước đó mình đã được cấp.

Hồ sơ xin trích lục giấy kết hôn bao gồm :

 • Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch  theo mẫu đối với các trường hợp người yêu cầu là cá nhân;
 • Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan và tổ chức;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân, Sổ hộ khẩu của người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch;
 • Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà,mẹ, cha, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng hay chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ đó với người ủy quyền.

Căn cứ theo quy định tại Điều 64 Luật hộ tịch năm 2014 như sau:

« Điều 64. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. »

 Theo đó, thủ tục cấp bản sao trích lục giấy chứng nhận kết hôn có thể thực hiện qua hai hình thức: Nộp hồ sơ xin cấp trích lục trực tiếp hoặc nộp hồ sơ online đăng ký cấp bản sao trích lục kết hôn trực tuyến.

Trình tự các bước xin trích lục:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin trích lục tại cơ quan có thẩm quyền, cụ thể đối với trường hợp xin trích lục giấy chứng nhận kết hơn thì nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn;

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và đối chiếu thông tin;

Bước 3: Tiến hành cấp bản sao trích lục theo yêu cầu.

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP về ủy quyền đăng ký hộ tịch:

Điều 2. Ủy quyền đăng ký hộ tịch

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

Như vậy, xin cấp bản sao trích lục giấy CNĐKKH thuộc trường hợp được ủy quyền thực hiện thay. Trường hợp người người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì khi lập văn bản ủy quyền sẽ không phải công chứng, chứng thực. Chỉ cần cung cấp giấy tờ chứng minh mối quan hệ với nguời ủy quyền là được.

 1. Các sai sót dẫn đến việc thực hiện thủ tục ly hôn bị kéo dài:
 • Không biết không đủ giấy tờ làm sao;
 • Không còn bản chính giấy tờ để cung cấp;
 • Không biết cách chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn chỉnh để nộp cho Tòa;
 • Không biết cách thu tập các căn cứ chứng minh dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân;
 • Nộp thiếu giấy tờ dẫn đến phải đi lại nhiều lần mới hoàn thành bộ hồ sơ;
 • Bị thiếu, mất, rách giấy tờ bản chính.
 1. Công ty Luật TNHH VEGA giúp gì được cho Qúy Khách hàng:
 • Hỗ trợ tư vấn cách thu thập khi bạn bị thiếu giấy tờ;
 • Tư vấn các giấy tờ, cách chuẩn bị bộ hồ sơ cần thiết để nộp cho Tòa;
 • Hướng dẫn cách làm lại những giấy tờ đã bị mất, rách,…;
 • Tứ vấn, hướng dẫn cách thu thập căn cứ chứng minh để nộp cho Tòa án;

Để được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ:

VEGA LAW FIRM

Address: Tầng 3, Tòa nhà Thanh Niên Media, Số 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 2838 273747

Facebook: vegalawfirmvietnam

Email: info@vega-lawfirm.com

Website: www.vega-lawfirm.com

Công ty Luật TNHH VEGA rất mong được hỗ trợ và nhận được sự hợp tác từ Qúy khách hàng!

Trân trọng.