Dân sự

Lĩnh vực thừa kế:

 • Tư vấn về pháp luật thừa kế theo di chúc, theo pháp luật;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp chia thừa kế.

Lĩnh vực lao động:

Để tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra giữa Người lao động và Doanh nghiệp, VEGA LAW FIRM giúp Khách hàng lựa chọn những phương án giải quyết hiệu quả nhất thông qua các dịch vụ về lao động như sau:

 • Tư vấn về pháp luật lao động của Việt Nam;
 • Soạn thảo, thẩm định pháp lý, tham gia đàm phán các Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động;
 • Tư vấn trình tự và thủ tục đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể; thành lập Công đoàn;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động và các quyền lợi hợp pháp sau khi chấm dứt quan hệ lao động;
 • Tư vấn trình tự và thủ tục xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
 • Tư vần điều kiện, trình tự thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Lập hồ sơ khởi kiện, tham gia tranh tụng hoặc đại diện Khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp về lao động;

Lĩnh vực hôn nhân và gia đình:

 • Tư vấn thủ tục và điều kiện đăng ký kết hôn trong nước và ngoài nước;
 • Tư vấn thủ tục và lập hồ sơ đơn phương ly hôn, thuận tình ly hôn;
 • Giải quyết tranh chấp quyền nuôi con, tài sản khi ly hôn hoặc sau khi ly hôn;
 • Tư vấn về thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn;
 • Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;
 • Tư vấn thủ tục xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;
 • Tư vấn về cấp dưỡng khi ly hôn, sau ly hôn;
 • Thủ tục nhận con nuôi trong nước và ngoài nước;
 • Thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Các lĩnh vực dân sự khác theo yêu cầu của Khách hàng.