Dân sự

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Quy trình xử lý kỷ luật lao động được thực hiện khi người lao động không chấp hành hoặc chấp hành ...

THỦ TỤC TUYÊN BỐ NGƯỜI ĐÃ CHẾT

THỦ TỤC TUYÊN BỐ NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người ...

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Ngày nay, Việt Nam đang ngày càng hội nhập, nên nhu cầu sử dụng chuyên gia và lao động nước ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY CÔNG TY

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY CÔNG TY

Nội quy công ty là những nội quy lao động được lập thành văn bản do người sử dụng lao động ban ...

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Sau khi nghỉ việc và chưa tìm được công việc mới thì thường người lao động sẽ quan tâm đến ...

QUY ĐỊNH VỀ DI CHÚC HỢP PHÁP

QUY ĐỊNH VỀ DI CHÚC HỢP PHÁP

Hiện nay, những vấn đề trong quan hệ tài sản phát sinh luôn được quan tâm, đặt biệt là Di ...