Doanh nghiệp

 THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin ...

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm  dứt sự tồn tại và hoạt động của một doanh nghiệp, công ty ...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DOANH NGHIỆP

Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng ...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp: Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh ...

HỒ SƠ  VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp:

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam thì hiện nay có 5 loại hình doanh nghiệp. Cụ thể: