Doanh nghiệp

VEGA LAW FIRM sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý giúp Doanh nghiệp giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra, đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất trong việc quản trị nội bộ và phát triển kinh doanh.

  • Tư vấn thành lập Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
  • Tư vấn về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;
  • Tư vấn về quản trị và giải quyết các tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp;
  • Tư vấn và soạn thảo các Hợp đồng thương mại;
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp luật lao động;
  • Tư vấn pháp luật kế toán, thuế;
  • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, tham gia đàm phán, thương lượng trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.