Hôn nhân và Gia đình

CÓ THỂ LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI CHỒNG NGOẠI TÌNH KHÔNG ?

CÓ THỂ LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI CHỒNG NGOẠI TÌNH KHÔNG ?

Ly hôn thuận tình là nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận ...

PHÂN CHIA TÀI SẢN LY HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

PHÂN CHIA TÀI SẢN LY HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ly hôn luôn đi kèm theo đó là những hậu quả pháp lý khác nhau. Trong đó, vấn đề phân ...

MỨC CẤP DƯỠNG NUÔI CON

MỨC CẤP DƯỠNG NUÔI CON

Sau khi ly hôn, theo quy định của pháp luật, vợ hoặc chồng nếu không trực tiếp chăm sóc, nuôi ...

QUYỀN THĂM NOM CON SAU LY HÔN?

QUYỀN THĂM NOM CON SAU LY HÔN?

Sau khi ly hôn việc không giành được quyền nuôi con cũng là một thiệt thòi lớn về mặt tinh ...

ĐIỀU KIỆN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON

ĐIỀU KIỆN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON

Cha mẹ thì ai cũng muốn trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con cái, vì thế việc tranh chấp giành ...

THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ tại Điều 127 của Luật Hôn Nhân và Gia đình 2014 quy định cụ thể ly hôn có ...