Hôn nhân và Gia đình

TÒA ÁN CÓ GIẢI QUYẾT THUẬN TÌNH LY HÔN KHI HAI VỢ CHỒNG KHÔNG LÊN TÒA?

TÒA ÁN CÓ GIẢI QUYẾT THUẬN TÌNH LY HÔN KHI HAI VỢ CHỒNG KHÔNG LÊN TÒA?

Theo quy định tại Điều 54 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì thủ tục hòa giải tại Tòa án ...

LÀM SAO LY HÔN KHI KHÔNG BIẾT ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI CỦA ĐỐI PHƯƠNG ?

LÀM SAO LY HÔN KHI KHÔNG BIẾT ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI CỦA ĐỐI PHƯƠNG ?

Căn cứ Khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Điều 56. Ly hôn theo yêu ...

LÀM SAO LY HÔN KHI MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN?

LÀM SAO LY HÔN KHI MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN?

Ly hôn là giải pháp nếu cuộc hôn nhân đi vào bế tắt và không thể cứu vãn được nữa. ...

LY HÔN TRANH CHẤP TÀI SẢN

LY HÔN TRANH CHẤP TÀI SẢN

Thế nào là tài sản chung của vợ chồng , tài sản nào là tài sản riêng? Tài sản chung của ...

LY HÔN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON

LY HÔN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON

Vấn đề đầu tiên mà bất kì đôi vợ chồng nào cũng nghĩ đến khi đề cập đến vấn đề ...

LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Thế nào là ly hôn có yếu tố nước ngoài: Theo điều 127 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy ...