Số hiệu: 45/2013/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/11/2013
Ngày hiệu lực: 01/07/2014
Số công báo: số 1011+1012, năm 2013
Tải về:        Tải bản tiếng Việt         Tải bản tiếng Anh