Số hiệu: 68/2014/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014
Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Số công báo: Từ số 1175 đến số 1176
Tải về:         Tải bản tiếng Việt             Tải bản tiếng Anh