Người vi phạm giao thông không bị tước trọn quyền giấy phép lái xe tích hợp

Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; và có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Trường hợp người vi phạm hành chính có Giấy phép lái xe (“GPLX”) tích hợp, bao gồm GPLX có thời hạn và GPLX không thời hạn, bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng GPLX, người có thẩm quyền quyết định xử phạt phải ghi rõ trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các hạng xe được phép điều khiển theo GPLX và áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn hoặc không thời hạn đối với loại xe đã sử dụng khi thực hiện hành vi vi phạm.

Theo đó người vi phạm hành chính được quyền điều khiển những loại xe còn lại được ghi trong GPLX.