Đất đai và Kinh doanh bất động sản luôn là thi trường thu hút rất nhiều nhà đầu tư những cũng là lĩnh vực đầy nhạy cảm và biến động. Sự thiếu hiểu biết pháp luật có thể dẫn đến những rủi ro vô cùng lớn, gây ra thiệt hại không nhỏ cho nhà đầu tư. Chính vì vây, nếu quý khách gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy tìm đến chúng tôi, chúng tôi sẽ tháo gỡ và giúp khách hàng có thêm tự tin tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường đầy tiềm năng này.

  • Tư vấn thành lập công ty bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tham gia vào việc đàm phán, soạn thảo các thỏa thuận và hợp đồng liên quan đến xây dựng, chuyển nhượng bất động sản, cho thuê đất, giao đất …;
  • Tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng cho thuê, mua, bán và chuyển nhượng bất động sản phát sinh trong quá trình thực hiện của các dự án bất động sản;
  • Đánh giá tình trạng pháp lý sơ bộ về khu đất mà khách hàng đang có nhu cầu xin cấp quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền trên đất để góp vốn thành lập doanh nghiệp;
  • Cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến thủ tục và thẩm định các tài liệu pháp lý trong các giao dịch bất động sản như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn thành lập dự án bất động sản …;
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thương lượng và tái cơ cấu các dự án bất động sản;
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tái cơ cấu nợ trong trường hợp phá sản, bao gồm việc tái cơ cấu và thực hiện các thỏa thuận điều chỉnh nợ, trao đổi và bán tài sản…