Nguyễn Phước Đức
Nguyễn Phước Đức

Cố vấn

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hành chính, thuế, doanh nghiệp và đất đai.

Học vấn:

  • Cử nhân Ngữ văn Anh – ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM.
  • Cử nhân Luật – ĐH Luật Tp.HCM.

Email: duc.nguyen@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

 

 

 

 

Hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực quản trị tại các hãng luật có uy tín, ông Đức đã tạo dựng được cho mình một nền tảng pháp lý sâu rộng và vững chắc cho sự phát triển kỹ năng chuyên môn của mình. Nhờ những kinh nghiệm quý báu đó, ông Đức phối hợp với đội ngũ luật sư cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn hiệu quả trong việc giải quyết các vướng mắc pháp lý.