Bêu tên người xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định

Để xử lý tình trạng xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM đề xuất công khai danh tính, hình ảnh của người vi phạm, cũng như sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, giao thông để làm căn cứ xử phạt.

Về vấn đề này, Luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng – Chủ tịch Hãng luật Vega cho biết các hành vi vi phạm trên thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật bảo vệ môi trường, và pháp luật đã quy định việc xử lý những vi phạm này từ lâu. Theo quy định của pháp luật, việc công khai thông tin cá nhân của người vi phạm là có căn cứ nhưng không bao gồm công khai hình ảnh cá nhân, vì đó là quyền nhân thân của người vi phạm vẫn được Hiến pháp và pháp luật dân sự bảo hộ. Trong trường hợp đề xuất trên được thông qua, các cơ quan chức năng cần phải nêu rõ các tiêu chí làm căn cứ và đánh giá về hậu quả của hành vi vi phạm để áp dụng hình phạt cho hợp lý.