Giải pháp nào để hạn chế tai nạn lao động liên tục tại TP.HCM

Gần đây, những vụ tai nạn lao động xảy ra tại các công trình xây dựng đang có chiều hướng gia tăng. Mặc dù pháp luật hiện hành đã có quy định rõ ràng về an toàn lao động trong quá trình lao động nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện theo đúng quy định và không phải người lao động nào cũng hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Theo LS Lê Nguyễn Thế Hưng – Chủ tịch Hãng luật Vega, hầu hết các quy định chủ yếu chú trọng vào thủ tục quản lý hành chính, và các hình thức xử phạt không tương xứng với mức độ vi phạm và những thiệt hại xảy ra. Do đó, ngoài việc tăng cường các chế tài xử phạt, cần phải bổ sung các quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan như Cơ quan quản lý lao động, tổ chức Công đoàn cơ sở … nhất là trong việc xử lý các kiến nghị về nguy cơ mất an toàn từ phía các tổ chức, cá nhân.