Cảnh báo lừa đảo bằng hợp đồng

 

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã có hành vi tẩu tán tài sản và không thực hiện hợp đồng sau khi ký kết các loại hợp đồng kinh tế như hợp đồng kinh doanh, hợp đồng hợp tác, hợp đồng mua bán, … Trong khi đó, việc thu hồi tài sản và khắc phục hoàn toàn hậu quả đối với các trường hợp này là tương đối khó khăn.
Để hạn chế rủi ro khi tham gia các giao dịch trên, Luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng – Chủ tịch Hãng luật Vega cho biết trước khi ký kết các hợp đồng, cá nhân, tổ chức cần tìm hiểu và xem xét khả năng cung cấp dịch vụ, năng lực thực hiện hợp đồng, khả năng tài chính thực tế, … của đối tác. Về phía các cơ quan chức năng, khi tiếp nhận đơn từ tố cáo, cần nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ để ngăn chặn hậu quả (nếu có) xảy ra, đồng thời hướng dẫn việc khởi kiện thông qua Tòa án trong trường hợp cho rằng đây chỉ là tranh chấp dân sự.

_________________________________

Should you need any legal support, please do not hesitate to contact us via:

VEGA Law Firm

Address: Lot A+K, 4th Floor, VTP Building, No. 8 Nguyen Hue Blv., Dist.1, HCMC
Hotline: +84 2838 273747
Facebook: vegalawfirmvietnam
Email: info@vega-lawfirm.com
Website: www.vega-lawfirm.com