Quan điểm

ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG NHÀ TRÊN ĐẤT QUY HOẠCH TREO TỪ 01/1/2021

ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG NHÀ TRÊN ĐẤT QUY HOẠCH TREO TỪ 01/1/2021

Trước đây tại Khoản 5 Điều 94  của Luật xây dựng 2014 số: 50/2014/QH13 (ban hành ngày 18/06/2014, có hiệu ...

CHẤM DỨT DỊCH VỤ ĐÒI NỢ THUÊ TỪ 01/01/2021 THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2020

CHẤM DỨT DỊCH VỤ ĐÒI NỢ THUÊ TỪ 01/01/2021 THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2020

Luật đầu tư số Luật số: 61/2020/QH14 (ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020; có hiệu lực từ ngày ...

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TỪ 01.1. 2021 THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TỪ 01.1. 2021 THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Bộ luật lao động 2019 số: 45/2019/QH14 (ban hành ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/1/2021) thay thế Bộ ...

MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI KINH DOANH KEM TRỘN, MỸ PHẨM KÉM CHẤT LƯỢNG

MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI KINH DOANH KEM TRỘN, MỸ PHẨM KÉM CHẤT LƯỢNG

Với lợi nhuận kinh doanh cực kỳ hấp dẫn, đánh vào tâm lý người mua, hiện nay, hàng loạt mỹ ...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2019 - 2024
MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI CHẬM BÀN GIAO GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN HỘ, CHUNG CƯ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA

MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI CHẬM BÀN GIAO GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN HỘ, CHUNG CƯ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA

Theo thống kê về đất đai mới nhất của Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.Hà Nội, và Sở Tài ...