Quan điểm

TỪ 12/5/2021 CÁC TÒA ÁN ĐẶT TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN CÁCH LY XÃ HỘI PHẢI TẠM DỪNG VIỆC XÉT XỬ

TỪ 12/5/2021 CÁC TÒA ÁN ĐẶT TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN CÁCH LY XÃ HỘI PHẢI TẠM DỪNG VIỆC XÉT XỬ

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt đã ghi nhận gần 30 ...

THỜI GIAN TẠM GIỮ, TẠM GIAM CÓ ĐƯỢC TRỪ VÀO THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ NHƯNG CHO HƯỞNG ÁN TREO

THỜI GIAN TẠM GIỮ, TẠM GIAM CÓ ĐƯỢC TRỪ VÀO THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ NHƯNG CHO HƯỞNG ÁN TREO

Do nhận được phản ánh của các Tòa án về vướng mắt “có được trừ thời gian tạm giữ, tạm ...

CÔNG ĐIỆN HỎA TỐC CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁCH LY TẬP TRUNG

CÔNG ĐIỆN HỎA TỐC CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁCH LY TẬP TRUNG

Ngày 5/5/2021 vừa qua, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid 19 đã ban hành Công điện số ...

ĐIỂM MỚI TRONG GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ NGÀY 03/05/2021

ĐIỂM MỚI TRONG GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ NGÀY 03/05/2021

Tổng cục Thuế có Công văn 1194/TCT-KK giới thiệu điểm mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực ...

MỘT VÀI VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỊ XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TỪ NGÀY 01/7/2021

MỘT VÀI VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỊ XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TỪ NGÀY 01/7/2021

Ngày 30/3/2021 vừa qua, Vega Law Firm đã có một bài viết về “09 trường hợp sẽ bị xóa đăng ...

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU TỪ 22/05/2021

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU TỪ 22/05/2021

Vừa qua vào ngày 07 tháng 4 năm 2021, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BTC về ...