Quan điểm

CÔNG ĐIỆN HỎA TỐC CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁCH LY TẬP TRUNG

CÔNG ĐIỆN HỎA TỐC CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁCH LY TẬP TRUNG

Ngày 5/5/2021 vừa qua, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid 19 đã ban hành Công điện số ...

ĐIỂM MỚI TRONG GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ NGÀY 03/05/2021

ĐIỂM MỚI TRONG GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ NGÀY 03/05/2021

Tổng cục Thuế có Công văn 1194/TCT-KK giới thiệu điểm mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực ...

MỘT VÀI VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỊ XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TỪ NGÀY 01/7/2021

MỘT VÀI VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỊ XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TỪ NGÀY 01/7/2021

Ngày 30/3/2021 vừa qua, Vega Law Firm đã có một bài viết về “09 trường hợp sẽ bị xóa đăng ...

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU TỪ 22/05/2021

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU TỪ 22/05/2021

Vừa qua vào ngày 07 tháng 4 năm 2021, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BTC về ...

NHỮNG LƯU Ý VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

NHỮNG LƯU Ý VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

Ngày 05/4/2021 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1318/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn ...

CHÍNH THỨC ĐƯỢC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÌ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG

CHÍNH THỨC ĐƯỢC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÌ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở ...