09 TRƯỜNG HỢP SẼ BỊ XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ SAU NGÀY 01/07/2021

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ 01/7/2021). Luật này có rất nhiều điểm mới liên quan đến tạm trú, thường trú của người dân. Như vậy, theo các điều  luật mới người dân cần phải chú ý những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú để không bị bất cập trong lúc làm mới, thay đổi giấy tờ liên quan.

Đặt biệt đối với trường hợp Sinh viên, bà con đi làm xa vắng mặt tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên nên lưu ý rằng nếu không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa thường trú theo Điểm d Khoản 1 Điều 24 Luật Cư Trú 2020. Ngoài ra theo như Luật cư trú 2020 có hiệu lực vào ngày 01/07/2021 này,  người dân khi bán nhà sẽ bị xóa hộ khẩu trừ khi được chủ sở hữu mới đồng ý giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Cụ thể theo Khoản 1 Điều 24 Luật Cư Trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/07/2021:

“1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

d) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

đ) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

e) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

i) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.”

Chỉ còn 3 tháng nữa đến thời điểm Luật Cư Trú 2020 được áp dụng, nếu có người thân hoặc bạn bè nằm trong diện có nguy cơ bị xóa đăng ký thường trú thì thông tin đến họ ngay nhé!

Trên đây là những chia sẻ của Vega Law Firm về vấn đề : “ 09 trường hợp sẽ bị xóa đăng ký thường trú sau ngày 01/07”. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người.