Bài viết

Gỡ rối việc người thế chấp giấy tờ xe tại ngân hàng khi tham gia giao thông

Gỡ rối việc người thế chấp giấy tờ xe tại ngân hàng khi tham gia giao thông

Thực hiện chỉ đạo Công văn 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành, Ngân hàng Nhà nước ...

Giảm 10% mức thu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Giảm 10% mức thu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm 10% mức thu phí đối với việc công chứng hợp ...

Logistics

Logistics "gánh" hai tầng điều kiện kinh doanh?

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo kiểm tra thông tin giấy phép con trói buộc doanh ...

Rà soát tổng thể tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

Rà soát tổng thể tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

Bộ Tài chính đang đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ ...