CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU TỪ 22/05/2021

Vừa qua vào ngày 07 tháng 4 năm 2021, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BTC về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Thông tư trên sẽ có hiệu lực vào ngày 22/05/2021 thay thế cho Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 và Thông tư 41/2020/TT-BTC ngày 18/5/2020. Trong đó, tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 đã có một vài quy định mới, quy định về các trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu.

Cụ thể tại Điều 5 Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 về các trường hợp được miễn phí, lệ phí quy định như sau:

1. Các trường hợp được miễn phí

a) Khách mời (kể cả vợ hoặc chồng, con) của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hoặc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mời với tư cách cá nhân.

b) Viên chức, nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của gia đình họ (vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi), không phân biệt loại hộ chiếu, không phải là công dân Việt Nam và không thường trú tại Việt Nam không phải nộp phí trên cơ sở có đi có lại.

c) Trường hợp miễn phí theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

d) Trường hợp miễn phí theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

e) Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện công việc cứu trợ hoặc giúp đỡ nhân đạo cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

đ) Miễn phí đối với trường hợp cấp thị thực, tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam vi phạm pháp luật bị xử lý nhưng không có khả năng tài chính và cơ quan đại diện của nước có công dân không chịu kinh phí hoặc không có cơ quan đại diện của nước có công dân vi phạm pháp luật ở Việt Nam.

Việc xác định người nước ngoài ở Việt Nam vi phạm pháp luật bị xử lý thuộc diện miễn phí trong trường hợp này do tổ chức thu phí xem xét quyết định trong từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

2. Miễn lệ phí cấp hộ chiếu đối với: Người Việt Nam ở nước ngoài có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu; người Việt Nam ở nước ngoài phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân nhưng không có hộ chiếu và những trường hợp vì lý do nhân đạo.

3. Những trường hợp được miễn phí, lệ phí nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức thu phí, lệ phí phải đóng dấu “Miễn thu phí”, “Miễn thu lệ phí” (GRATIS) vào giấy tờ đã cấp.”

 

Theo đó, ta thấy quy định về miễn lệ phí cấp hộ chiếu đối với 03 trường hợp sau:

-  Người Việt Nam ở nước ngoài có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu;

- Người Việt Nam ở nước ngoài phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân nhưng không có hộ chiếu;

- Những trường hợp vì lý do nhân đạo.

Tại Điều 5 Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 chỉ quy định về các trường hợp được miễn phí và tại Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18/5/2020 cũng không quy định gì về việc sửa đổi hay bổ sung Điều 5 Thông tư số 219/2016/TT-BTC, cả 02 Thông tư trên đều không có một điều khoản nào quy định riêng về việc miễn lệ phí đối với việc cấp hộ chiếu. Như vậy quy định về các trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu là một trong những quy định mới được thêm vào.

Vậy Tóm lại để có thể được miễn lệ phí cấp hộ chiếu ta cần thuộc 03 trường hợp trên được quy định tại khoản 2 Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021. Ngoài ra những trường hợp được miễn thu lệ phí phải được đóng dấu “Miễn thu lệ phí” (GRATIS) vào giấy tờ đã cấp, quy định tại khoản 3 Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021.

Trên đây là những chia sẻ của Vega Law Firm về vấn đề “Các trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu từ 22/5/2021”. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người.