CHẤM DỨT DỊCH VỤ ĐÒI NỢ THUÊ TỪ 01/01/2021 THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2020

Luật đầu tư số Luật số: 61/2020/QH14 (ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020; có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thay thế Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực từ ngày 01/07/2015).  Theo đó Luật đầu tư 2020 có nội dung rất đáng chú ý  là bổ sung  “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục “Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh”. Cụ thể:  

Tại Điểm h  Khoản 1 Điều 6 của Luật đầu tư số Luật số: 61/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

………………………

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

……………..”

Như vậy, theo quy định trên của Luật đầu tư số Luật số: 61/2020/QH14 thì từ 01/01/2020, các doanh nghiệp có nhiều ngành nghề, dịch vụ kinh doanh thì chấm dứt kinh doanh hoạt động đòi nợ thuê, còn các lĩnh vực khác vẫn hoạt động theo quy định pháp luật. Liên  quan đến nội dung này thì các doanh nghiệp đang thực hiện dịch vụ kinh doanh đòi nợ từ nay cho đến ngày 01/01/2021 phải có trách nhiệm thanh, quyết toán liên quan đến hợp đồng này.

Khi dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm thì các cá nhân/tổ chức với tư cách là chủ nợ vẫn có thể chọn những phương thức đòi nợ theo đúng quy định pháp luật mà cụ thể là tự mình hoặc là ủy quyền cho các văn phòng luật sư, công ty luật làm đại diện để tiếp xúc hòa giải hoặc khởi kiện ra tòa theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Trên đây là những chia sẻ của VE GA LAW FIRM về quy định “Kinh doanh dịch vụ đòi nợ” theo nội dung của Luật đầu tư số Luật số: 61/2020/QH14 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho tất cả mọi người trong việc lựa chọn, để có những phương thức đòi nợ đúng quy định pháp luật.