ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Giấy phép xây dựng là điều kiện đầu tiên để bắt đầu xây dựng lên một căn nhà, một công trình. Mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ được miễn giấy phép xây dựng như công trình bí mật nhà nước hay nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa và còn nhiều trường hợp khác được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014. Để được nhà nước cấp giấy phép xây dựng thì trước tiên ta cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Trước kia quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, tuy nhiên ngày 03 tháng 03 năm 2021 vừa qua Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã có hiệu lực nhằm thay thế cho nghị định trên. Như vậy hôm nay chúng ta hãy thử tìm hiểu xem nghị định này liệu có điểm gì mới và khác biệt so với nghị định cũ. Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem qua điều luật quy định về điều kiện xin giấy phép xây dựng của cả hai nghị định.

Cụ thể Điều 40 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 91, Điều 92 và Điều 93 của Luật Xây dựng năm 2014.

2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng trong đô thị tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị thì giấy phép quy hoạch xây dựng hoặc thông tin quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.”

 

Điều 41 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp cụ thể được quy định tại các Điều 91, 92, 93 và Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật Kiến trúc năm 2019 và Luật số 62/2020/QH14.

2. Đối với khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thì quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng (đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị) là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.

3. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về quy hoạch, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 05 héc ta (nhỏ hơn 02 héc ta đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì quy hoạch phân khu xây dựng là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.

4. Đối với các công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng có yêu cầu thẩm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, báo cáo kết quả thẩm tra ngoài các yêu cầu riêng của chủ đầu tư, phải có kết luận đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế xây dựng.”

 

Qua đó có thể thấy ngoài các điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình đô thị, công trình không theo tuyến ngoài đô thị, nhà ở riêng lẻ quy định tại Điều 91, 92, 93 Luật xây dựng năm 2014 thì tại khoản 1 Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã thêm một điều kiện mới được quy định tại Điều 94 Luật xây dựng 2014 về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Ngoài ra tại khoản 3, 4 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, chính phủ đã bổ sung thêm điều kiện cấp phép cho các trường hợp như công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết và công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích công cộng.

Trên đây là những chia sẻ của Vega Law Firm về vấn đề “Điều kiện cấp giấy phép xây dựng”. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người.