ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG NHÀ TRÊN ĐẤT QUY HOẠCH TREO TỪ 01/1/2021

 

Đây là nội dung đáng chú ý và được đông đảo người dân quan tâm được quy định tại Luật xây dựng sửa đổi và bổ sung 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/1/2020). Cụ thể:

Trước đây tại Khoản 5 Điều 94  của Luật xây dựng 2014 số: 50/2014/QH13 (ban hành ngày 18/06/2014, có hiệu lực ngày 01/1/2015) quy định: “ Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mớichỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo”.

Nay theo Luật xây dựng sửa đổi và bổ sung 2020 (ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/1/2020) cụ thể là tại Khoản 5 Điều 94 quy định: “ Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”..

Như vậy, kể từ ngày 01/1/2021, nếu như đất thuộc diện quy hoạch nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa thực hiện việc thu hồi để thực hiện dự án “quy hoạch treo”, thì người dân được quyền xin cấp giấy phép xây dựng để xây dựng nhà.

Trên đây là những chia sẻ của VE GA LAW FIRM về quy định “xây nhà trên đất quy hoạch treo” theo nội dung của Luật xây dựng sửa đổi và bổ sung 2020 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho tất cả mọi người.