HẠN CHẾ NGƯỜI VÀO TRẠI GIAM THĂM GẶP ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 rất phức tạp, mức độ lây lan với tốc độ nhanh, nguy cơ lây lan ra các địa phương khác và lây lan vào cơ sở giam giữ là rất cao.Trước tình hình bùng phát dịch bệnh Covid-19 có tính chất và mức độ rất phức tạp, để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 1893/VKSTC-V8 vào ngày 12/5/2021.

Về phía ngành Công an, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, Cục C10, C11- Bộ Công an cũng có nhiều công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giam giữ; trong đó hạn chế một số quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân như: Hạn chế quyền được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, hạn chế nhận quà là đồ ăn, uống... nhằm không để lây lan dịch bệnh vào cơ sở giam giữ.

Đối với các địa phương đã và đang bùng phát dịch, yêu cầu tạm dừng, không tiến hành kiểm sát trực tiếp các cơ sở giam giữ theo kế hoạch công tác 06 tháng đầu năm đã đề ra và thay thế bằng phương thức kiểm sát yêu cầu tự kiểm tra báo cáo. Khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế, giảm thiểu sự lây lan trong cộng đồng và xét thấy cần thiết, VKSND địa phương cử Đoàn kiểm sát đến cơ sở giam giữ để trực tiếp xem xét, đánh giá kết quả tự kiểm tra, báo cáo của cơ sở giam giữ.

Đối với các tỉnh chưa xảy ra bùng phát dịch bệnh, căn cứ vào Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, tình hình thực tế để xem xét, quyết định tiến hành kiểm sát trực tiếp. Khi triển khai kiểm sát trực tiếp cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh. Các trường hợp thành viên đoàn kiểm sát có biểu hiện sức khỏe bất thường, có các triệu chứng, dấu hiệu của dịch Covid-19 như đã khuyến cáo thì chủ động báo cáo, không tham gia kiểm sát trực tiếp tại nơi giam giữ.

Ngoài ra, Việc ban hành các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm đã phát hiện qua kiểm sát tại cơ sở giam giữ cần được xem xét thận trọng, linh hoạt, nhất là các vi phạm xảy ra do xuất phát từ yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ sở giam giữ trong việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân trong việc thực hiện các chế độ đối với người bị giam giữ.

Trên đây là những chia sẻ của Vega Law Firm về vấn đề : “Hạn chế người vào trại giam thăm gặp để phòng, chống dịch Covid-19 ”. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người.