MỘT VÀI VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỊ XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TỪ NGÀY 01/7/2021

Ngày 30/3/2021 vừa qua, Vega Law Firm đã có một bài viết về “09 trường hợp sẽ bị xóa đăng ký thường trú sau ngày 01/7/2021” để thông tin đến mọi người về các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú mới được bổ sung tại Điều 24 Luật Cư trú 2020 so với Điều 22 Luật Cư trú 2006. Hôm nay Vega Law Firm xin được phép chia sẻ đến bạn đọc một số vấn đề mà chúng ta cần lưu ý khi bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới.

Cụ thể xem lại các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú được quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 số 68/2020/QH14 như sau:

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

d) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

đ) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

e) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

i) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.”

Từ những quy định nêu trên, Có một số vấn đề cần lưu ý như sau:

  1. Phải làm gì để không bị xóa đăng ký thường trú khi đi làm ăn xa dài hạn:

Theo như điểm d khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 quy định: “Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”. Như vậy những người dân nào hay đi làm ăn xa lâu năm thì chỉ bị xóa đăng ký thường trú khi đáp ứng đủ các yếu tố sau:

- Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên

- Không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng

-  Không thuộc một trong 02 trường hợp sau:

+ Xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư

+ Đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Qua đó có thể thấy để không bị xóa đăng ký thường trú thì chỉ cần không vắng mặt liên tục từ 12 tháng trở lên tại nơi thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi làm việc dài hạn hoặc khai báo tạm vắng tại địa phương nơi có hộ khẩu thường trú.

  1. Đối với trường hợp làm Căn cước công dân khi bị xóa hộ khẩu:

Theo quy định thì đăng ký thường trú là bắt buộc để làm Căn cước công dân. Vì vậy, trường hợp đã bị xóa đăng ký thường trú thì phải đăng ký lại sau đó mới có thể làm Căn cước công dân.

  1. Bán nhà bị xóa hộ khẩu:

Tại điểm h khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 quy định: “Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó”.

Như vậy từ ngày 01/7/2021 khi Luật Cư trú mới có hiệu lực, đã bổ sung thêm trường hợp đó là người dân khi bán nhà sẽ bị xóa đăng ký thường trú, trừ khi được chủ sở hữu mới đồng ý giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

  1. Có thể  bị xóa đăng ký thường trú nếu chấm dứt Hợp đồng thuê nhà

Tại điểm e khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 quy định: “Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này”.

Từ quy định trên người thuê nhà cần đặc biệt lưu ý, từ ngày 01/7/2021, nếu đã đăng ký thường trú tại nhà thuê, nhưng sau đó chấm dứt hợp đồng thuê nhà và chuyển đi, sau 12 tháng vẫn không đăng ký thường trú ở chỗ mới thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú tại nhà thuê trước đó.

Trên đây là những chia sẻ của Vega Law Firm về vấn đề “Một vài vấn đề cần lưu ý về một số trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ ngày 01/7/2021”. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người.