Quan điểm

Bên cạnh các hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý, Công ty Luật Vega còn thực hiện chức năng xã hội nghề nghiệp của mình thông qua những bài viết, buổi phỏng vấn cho nhiều tờ báo uy tín, đài truyền hình với sự bày tỏ quan điểm pháp lý về các vấn đề pháp luật được dư luận quan tâm, chú ý nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội.