Phỏng vấn truyền hình

Vấn đề thay đổi công năng, kết cấu chung cư

Vấn đề thay đổi công năng, kết cấu chung cư

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh VTC1 ngày 15/6/2018

Mô hình cho vay ngang hàng P2P

Mô hình cho vay ngang hàng P2P

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 28/05/2018

Giao thức thanh toán điện tử

Giao thức thanh toán điện tử

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh HTV9 ngày 24/05/2018

Bồi thường thiệt hại do cháy lan

Bồi thường thiệt hại do cháy lan

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh VTC9 ngày 09/05/2018

Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 21/12/2017.

Cháy nổ pin sạc dự phòng

Cháy nổ pin sạc dự phòng

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 13/04/2018