Phỏng vấn truyền hình

Bêu tên người xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định

Bêu tên người xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 27/9/2018

Mua bán nhà đất qua vi bằng

Mua bán nhà đất qua vi bằng

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh HTV9 ngày 02/08/2018

Buôn bán hàng giả trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Buôn bán hàng giả trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 01/08/2018

Trang thương mại điện tử trưng bày đồ chơi mang tính bạo lực

Trang thương mại điện tử trưng bày đồ chơi mang tính bạo lực

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh HTV9 ngày 27/07/2018

Mumuso_Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Mumuso_Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 17/07/2018

Vấn đề thay đổi công năng, kết cấu chung cư

Vấn đề thay đổi công năng, kết cấu chung cư

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh VTC1 ngày 15/6/2018