Phỏng vấn truyền hình

Mô hình cho vay ngang hàng P2P

Mô hình cho vay ngang hàng P2P

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 28/05/2018

Giao thức thanh toán điện tử

Giao thức thanh toán điện tử

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh HTV9 ngày 24/05/2018

Bồi thường thiệt hại do cháy lan

Bồi thường thiệt hại do cháy lan

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh VTC9 ngày 09/05/2018

Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 21/12/2017.

Cháy nổ pin sạc dự phòng

Cháy nổ pin sạc dự phòng

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 13/04/2018

Tiền ảo iFan

Tiền ảo iFan

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh HTV9 ngày 11/04/2018