SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Trước thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang ngày một gia tăng ở Việt Nam, VEGA LAW FIRM sẽ giúp Khách hàng xây dựng môi trường pháp lý nhằm đảm bảo thực thi quyền bảo hộ và khai thác có hiệu quả đối với các tài sản trí tuệ trong điều kiện hội nhập.

Phạm vi dịch vụ pháp lý bao gồm:

  • Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn và hỗ trợ xử lý hành chính về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn trình tự, thủ tục và lập hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.