Vấn đề sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam – Báo Mặt Trận số ra tháng 6.2017 Sep20

Vấn đề sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam – Báo Mặt Trận số ra tháng 6.2017

Thị trường bất động sản Việt Nam mặc dù có nhiều biến động nhưng luôn thu hút được sự quan tâm từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Đặc biệt, trong những năm gần đây, số lượng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam ngày ...

Read More