Team Avatar

Nguyễn Phước Đức

Là chuyên gia trong lĩnh vực quản trị, ông Đức có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật. Ông từng giữ chức vụ Quản lý Nhân sự tại một công ty nước ngoài. Năm 2014, ông trở thành Trợ Lý Pháp Lý của Công ty luật Vega. Ông từng tư vấn cho nhiều khách hàng với chuyên môn chính là Luật Hành Chính, Thuế, Lao Động, Dân Sự và Đất Đai. Ông Đức đã là cộng tác viên của chúng tôi trong nhiều năm.