Team Avatar

Hoàng Thị Thu Dung

Bà Hoàng Thị Thu Dung, đồng sáng lập Công ty luật Vega, là Thành viên chuyên trách một số lĩnh vực hoạt động như Logistics, Bất động sản và Xây dựng.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động pháp luật trong các giao dịch về Logistics, Bà Dung đã thành công trong việc lãnh đạo nhân viên của mình đem về một số lượng lớn các hợp đồng dài hạn trong lĩnh vực Logistics. Với khả năng thông thạo tiếng Anh, bà Dung đã tư vấn cho nhiều khách hàng nói tiếng Anh, cũng như các khách hàng đến từ những quốc gia khác, trong nhiều vấn đề pháp lý và tuân thủ pháp luật.