Team Avatar

Nguyễn Trường Ngọc

Ông Nguyễn Trường Ngọc có vốn kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vuc, ông hiện là giảng viên của Đại Học Quốc Gia sau khi ông làm việc với tư cách là một trợ lý pháp lý cấp cao tại nhiều công ty luật. Thế mạnh của ông là Luật hình sự, Luật quốc tế, Hợp đồng, Bất động sản, Tài chính, Luật Dân sự … Với khả năng kết hợp lý thuyết với kinh nghiệm thực tiễn, ông Ngọc đã mang đến cho khách hàng những lời khuyên vô cùng hữu ích.