Team Avatar

Mai Thị Thủy

Luật sư Mai Thị Thủy đã từng làm cố vấn pháp lý cho nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics có uy tín trước khi gia nhập Vega Law Firm,

Bên cạnh đó, với vốn kiến thức sâu rộng về kinh tế và chuyên môn pháp lý, cùng khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh, Luật sư Thủy từng tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, đặc biệt là những vụ việc có yếu tố nước ngoài.