Số hiệu: 45/2013/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/11/2013
Ngày hiệu lực: 01/07/2014
Số công báo: Từ số 1011 đến số 1012
Tải về:             Tải bản tiếng Việt               Tải bản tiếng Anh