Số hiệu: 36/2009/QH12
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày hiệu lực: 01/01/2010
Số công báo: Từ số 377 đến số 378
Tải về:             Tải bản tiếng Việt         Tải bản tiếng Anh