Số hiệu: 03/2016/QH14
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Số công báo: Từ số 1277 đến số 1278
Tải về:             Tải bản tiếng Việt           Tải bản tiếng Anh