LUẬT TỐ CÁO 2018
Số hiệu: 25/2018/QH14
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/06/2018
Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Số công báo: Từ số 775 đến số 776
Tải về:             Tải bản tiếng Việt                Tải bản tiếng Anh