Số hiệu: 65/2014/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2014
Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Số công báo: Từ số 1169 đến số 1170
Tải về:             Tải bản tiếng Việt                Tải bản tiếng Anh