Số hiệu: 50/2005/QH11
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 29/11/2005
Ngày hiệu lực: 01/07/2006
Số công báo: Từ số 33 đến số 34
Tải về:             Tải bản tiếng Việt              Tải bản tiếng Anh