Số hiệu: 67/2014/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014
Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Số công báo: Từ số 1173 đến số 1174
Tải về:             Tải bản tiếng Việt               Tải bản tiếng Anh