Số hiệu: 52/2014/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/06/2014
Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Số công báo: Từ số 681 đến số 682
Tải về:             Tải bản tiếng Việt              Tải bản tiếng Anh