Số hiệu: 50/2014/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Số công báo: Từ số 679 đến số 680
Tải về:             Tải bản tiếng Việt               Tải bản tiếng Anh