Quan điểm

QUYẾT ĐỊNH 1292/QĐ-TTg THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

QUYẾT ĐỊNH 1292/QĐ-TTg THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thành lập phát sinh trong công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để ...

GIÃN CÁCH THEO CHỈ THỊ 16 Ở 19 TỈNH, THÀNH PHÍA NAM BẮT ĐẦU TỪ 0 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 19-7-2021

GIÃN CÁCH THEO CHỈ THỊ 16 Ở 19 TỈNH, THÀNH PHÍA NAM BẮT ĐẦU TỪ 0 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 19-7-2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ...

Dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố hiện nay vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp. ...

QUYẾT ĐỊNH 3355/QĐ-BYT Về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022

QUYẾT ĐỊNH 3355/QĐ-BYT Về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022

Vắc xin phòng COVID-19 là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch bệnh và phát triển ...

CÔNG VĂN 2279/UBND-VX VỀ GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16 TỪ 0H NGÀY 09/7/2021 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG VĂN 2279/UBND-VX VỀ GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16 TỪ 0H NGÀY 09/7/2021 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng ...

Nghị quyết số 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid 19

Nghị quyết số 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid 19

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra ngày càng tăng, nhằm mục đích hỗ trợ cho người lao ...